İLETİŞİM
Bilimsel Sekreterya

DOĞU PEDİATRİ DERNEĞİ
Doğu Pediatri Derneği
Diyarbakır
Organizasyon Sekreteryası

SOLO EVENT
Esentepe Mah. Yazarlar Sok.
No: 16 Şişli, 34394, Istanbul
Telefon: 0212 279 00 20
Faks: 0212 279 00 35
E-Mail: dopek2023@soloevent.net