BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Teslim Bilgileri
 • Bildiri son gönderim tarihi: 1 Eylül 2023, Saat 23:59
 • Sunumunuz özgün olmalıdır.
 • Sunumunuz 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Sunumunuzun gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bilimsel Komite bildirileri Sözlü ve/veya Poster olarak kabul edebileceklerdir, bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.
 • Sunum gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
 • Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
Sunum Hazırlama
 • Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Poster bildirileri dijital olacaktır.
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
 • E-posta adresi
 • Adres bilgileri
 • Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır
 • Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
 • Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)
 • Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke şeklinde olmalıdır.
 • Sunum başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve BÜYÜK HARFLER kullanılmalıdır.
 • Sunumunuz “Teşekkür” dahil olmak üzere 300 kelimeden oluşmalıdır

NOT: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örn. Word kelime işlemcisi vb.)

 • Bildirilerde şu esaslar açıkça belirtilmelidir:
  • Deneyim ve hedefler
  • Metotlar
  • Sonuçlar
  • Kararlar
 • Yalnızca standart kısaltmalar kullanın. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir
 • İlaç isimleri markalarıyla belirtilmelidir. Sayılarını adet olarak açıklayınız.
 • Bildiri özetlerinde kesinlikle tablo ve resim bulunmayacaktır.
 • Açıklama
 • Yazarın finansal bağlantısı var ise belirtmesi gerekir. Herhangi bir reklam ürününün üreticisi/tedarikçi ya da işiyle ilişkili bir hizmet sunu formunda uygun bir kutu içerisinde belirtilmelidir
Özet Yazım Kuralı

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )
İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)
Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)
E-mail (10 punto, ortalı, italik)

ÖZ: (Türkçe, her iki yana yaslı, 11 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 11 punto)

Tam Metin Yazım Kuralları
 1. Tam metin bildiri 6 sayfayı geçmemelidir.
 2. Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (şekil vs.). Özetler 250, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

  Giriş (200-500 sözcük), Gereç ve Yöntem (en fazla 800 sözcük), Bulgular (en fazla 800 sözcük), Tartışma (en fazla 1200 sözcük) ve Kaynaklar (en fazla 30 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.

 3. Sayfa Düzeni Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
 4. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, 11 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise 9 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.
 5. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak numaralandırılmalıdır, 12 Punto olmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır, 11 Punto olmalıdır.
 6. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.
 7. Metin içi ve metin sonu kaynak gösterimi için, AMA (Amerikan Tıp Birliği/American Medical Association) stili kullanılmalıdır. Makalede kullanılan her kaynak kaynaklar kısmında belirtilmelidir. Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılarak üst simge olarak verilmelidir. Örneğin,"… belirtilmektedir.8 ". Daha önce kullanılmış kaynak aynı numara ile yazılmalıdır.